Jäsenrekisteriseloste

Jäsenrekisteriseloste 
Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 21.10.2016


1. Rekisterinpitäjä
Helsingin Eteläpohjalaiset ry 
Puheenjohtaja: Jaakko Antero Ojala
Aidasmäentie 37 B, 00650 Helsinki
Puh. 040 7437971
ojalajaa(@)saunalahti.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
 
Jäsenrekisterinhoitaja: Heikki Latvatalo

3. Rekisterin nimi

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksutiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.